Ιβάνα και ντύο φίλοι

Ιβάνα γκνώρισε ντυό παιντιά στα ματήματα πρώτων βοητειών που πήγκαινε. Ήταν φίλοι και ήτελαν να βοητήσουν την Ιβάνα επειντή στις αρχές ντεν ήξερε καλά ελληνικά. Όταν φτάσαμε στο μάτημα με την πρακτική ανάνηψης (αυτό που λένε φιλί της ζωής) ήτελαν να κάνει η Ιβάνα τον αστενή. Ευτυχώς είχαμε κούκλα.

Ο ένας έχει ξανθά σκούρα μαλλιά. Ο άλλος είναι πιο κοντούλης με μαύρα μαλλιά αλλά πολύ συμπατητικός. Ιβάνα αποφεύγκει να σταθεί ντίπλα του με τα ψηλά της παπούτσια.

Μετά το μάτημα πηγαίναμε για καφέ και γελούσαμε. Ξανθός είπε μια μέρα στην Ιβάνα να βγκούνε ραντεβού. Ιβάνα βγκήκε, πέρασε καλά αλλά έματε ότι αυτός είχε σχέση. Τύμωσε και είπε ντεν τα ξαναβγκεί μόνη μαζί του.

Το άλλο παιντί πολύ καλό αλλά ντεν έκανε καμιά κίνηση. Μόνο τηλέφωνα και μηνύματα. Ιβάνα τέλει να ξέρει τί σκέφτεται αλλά ντεν τα πιέσει. Αν τέλει να της πει να βγκούνε. Αυτός ντεν ξέρει ότι Ιβάνα βγκήκε με ξανθό. Ιβάνα τέλει να του το πει αλλά ντεν τέλει να τσακωθούν.

Τώρα μετά το μάτημα πάμε όλοι μαζί για καφέ, ξανθός ορκίζεται ότι χώρισε και τέλει Ιβάνα, Ιβάνα αρέσει ξανθός αλλά ντεν τον εμπιστεύεται. Και επιτέλους το άλλο παιντί χτες πήρε τηλέφωνο να βγει μόνος του με Ιβάνα!

Ιβάνα ντεν ξέρει τί να κάνει. Ο ξανθός της αγκοράζει σοκολάτες. Ο άλλος της στέλνει ωραία μηνύματα. Νeerie λέει να "ποσπάσω" τον ξανθό και να βγκω με τον άλλο. Νομίζω neerie ζηλεύει λίγο. Εγκώ νομίζω να μην βγκω μόνη μου με κανένα. Είναι και οι ντύο λίγο χαζοί γιατί ο κατένας προσπατεί να κρύψει πράγκματα από τον άλλο. Και αυτοί είναι φίλοι? Και όταν μάτουν τί κάνει ο κατένας πίσω από την πλάτη του άλλου? Ιβάνα πρέπει να τους το πει? Ή να προστατεύσει τη φιλία τους?


Ιβάνα ντεν κάνει έτσι με φίλες της. Μια μέρα είπα στη neerie ότι με ήτελε κάποιος. Neerie είπε ότι και αυτής της κόλλησε αυτός. Ευτυχώς που μιλήσαμε γιατί αυτός θα μας κορόιδευε και τις ντύο. Αυτός κορόιδεψε πολλές.

Ιβάνα πρέπει να καλυτερέψει τα ελληνικά της. Θα προσπαθήσει να μάτει το "βγ".

ΦουέΓΚο?

1. Μόνον εμένα επαραξένεψε η προφορά της λέξης Φουέγο που την Ελένη μας? Φουέγο μάνα μου, ουχί ΦουέΓΚο. Εφακκούσεν άshημα κατά την άποψη ...