Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2012

Ιβάνα και ντύο φίλοι

Ιβάνα γκνώρισε ντυό παιντιά στα ματήματα πρώτων βοητειών που πήγκαινε. Ήταν φίλοι και ήτελαν να βοητήσουν την Ιβάνα επειντή στις αρχές ντεν ήξερε καλά ελληνικά. Όταν φτάσαμε στο μάτημα με την πρακτική ανάνηψης (αυτό που λένε φιλί της ζωής) ήτελαν να κάνει η Ιβάνα τον αστενή. Ευτυχώς είχαμε κούκλα.

Ο ένας έχει ξανθά σκούρα μαλλιά. Ο άλλος είναι πιο κοντούλης με μαύρα μαλλιά αλλά πολύ συμπατητικός. Ιβάνα αποφεύγκει να σταθεί ντίπλα του με τα ψηλά της παπούτσια.

Μετά το μάτημα πηγαίναμε για καφέ και γελούσαμε. Ξανθός είπε μια μέρα στην Ιβάνα να βγκούνε ραντεβού. Ιβάνα βγκήκε, πέρασε καλά αλλά έματε ότι αυτός είχε σχέση. Τύμωσε και είπε ντεν τα ξαναβγκεί μόνη μαζί του.

Το άλλο παιντί πολύ καλό αλλά ντεν έκανε καμιά κίνηση. Μόνο τηλέφωνα και μηνύματα. Ιβάνα τέλει να ξέρει τί σκέφτεται αλλά ντεν τα πιέσει. Αν τέλει να της πει να βγκούνε. Αυτός ντεν ξέρει ότι Ιβάνα βγκήκε με ξανθό. Ιβάνα τέλει να του το πει αλλά ντεν τέλει να τσακωθούν.

Τώρα μετά το μάτημα πάμε όλοι μαζί για καφέ, ξανθός …