και Ιβάνα έχει μπλογ τώρα

Ιβάνα στενοχωριέται που neerie ντεν αφήνει να μιλήσει μερικές φορές και αποφάσισε να κάνει μπλογ δικό της. Τα γράφει και στο άλλο βέβαια, όταν η neerie έχει καλή διάτεση και την αφήνει.

Είναι πιο ωραία τα χρώματα και τα πουλιά εντώ. Γιατί όλοι γελάνε όταν Ιβάνα λέει ότι της αρέσουν τα πουλιά?

ΦουέΓΚο?

1. Μόνον εμένα επαραξένεψε η προφορά της λέξης Φουέγο που την Ελένη μας? Φουέγο μάνα μου, ουχί ΦουέΓΚο. Εφακκούσεν άshημα κατά την άποψη ...